Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2014

ajgle
3256 d70d 500
Fight Club
Reposted fromscorpix scorpix

March 15 2014

ajgle
Samotność NIE JEST naturalnym stanem; WSZYSTKO Wokół występuje w parach - Poduszki w sypialni, palniki w kuchence, baterie nawet w latarce. Samemu moze i dobrze sie mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk (z książki Pożądanie mieszka w szafie)
Reposted frompiepszoty piepszoty viacinnamomum cinnamomum
ajgle
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viabackground background
6116 ec3e 500

urgetocreate:

Wayne Thiebaud - Daffodil, 1979, etching

Reposted fromreckon reckon viaShauni Shauni
ajgle
ajgle
2384 6e36

gothiccharmschool:

What a charmingly macabre image. 

ajgle
Reposted frombluuu bluuu viaFrauS FrauS
ajgle

March 13 2014

5210 3c43
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
5204 a6b2 500

chewmark:

emma dajska

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
ajgle
7540 6222
Reposted fromblackorchid blackorchid viapsychoviolet psychoviolet

January 31 2014

0322 7520 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaberabirsza berabirsza
ajgle
8814 7108 500
Reposted fromstylte stylte viaberabirsza berabirsza
ajgle
1522 0cdb
Reposted fromfrk frk viaburdel burdel
2375 1eea
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viapsychoviolet psychoviolet
ajgle
Flower-shop, Brussels, designed by Paul Hankar, XIX century.
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaShauni Shauni

January 30 2014

1179 9fd9 500
Reposted frombackground background
1175 4719 500

Oldrich Kulhanek

Reposted frombackground background
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl